Asunto- ja kiinteistökauppa ja rakentamisriidat

Asuntokauppa on euromäärällä mitattuna monen ihmisen suurin yksityinen kauppa. Käytännössä kyse on usein asunto-osakkeiden kaupasta tai kiinteistökaupasta. Oikeudelliset riitaisuudet johtuvat usein siitä, että kaupankohdetta rasittaa jokin virhe, josta osapuolet ovat erimielisiä. 

Virhe voi johtua lain tai asetusten vastaisesta rakennustavasta, home- tai kosteusvauriosta, kaupan yhteydessä annetuista tiedoista tms. Virheestä, mikäli se pystytään näyttämään toteen, seuraa hinnanalennus ja/tai vahingonkorvausvaade. Pahimmissa tapauksissa kyse on kaupan purkuvaateesta.

Monesti virheisiin liittyviä vaatimuksia arvioidaan ensisijaisesti rakennusteknisesti. Sen vuoksi meillä on käytössämme rakennusalan asiantuntijoita. Vasta faktojen selvittämisen jälkeen asiaa arvioidaan juridisella tasolla. Riitoja syntyy usein myös saneeraustöiden yhteydessä. Meillä on paljon rakentamiseen liittyvää tieto-taitoa, joka on hyödynnettävissä myös oikeudellisissa riita-asioissa.