Tapaturmat, vahingot ja vakuutusriidat

Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoisen tekijän aiheuttamaa seikkaa. Tapaturman seurauksena syntyy usein henkilö- tai esinevahinko. Tapaturman korvattavuus edellyttää yleensä tapahtuman ja seurauksen välistä syy-yhteyden olemassaoloa. Lisäksi harkittavaksi jää tapaturman aiheuttaman korvausten laatu ja laajuus. Tapaturma ei ole tahallista haitan aiheuttamista. Yleensä tapaturmia sattuu kotona, työpaikalla tai liikenteessä. Eri lait määräävät erikseen eri tapaturmien korvausedellytyksistä. Esimerkiksi työntekijän tapaturman korvaaminen edellyttää monien eri seikkojen selvittämistä.

Tapaturmia ja vahinkoja  voi olla vaikea estää. Niiden haitallisia seuraamuksia voidaan kuitenkin ehkäistä vakuuttamalla. Yleisimpiä vakuutuksia ovat työtapaturma-, vapaa-ajan  ja liikennevahingon vakuutukset. Vakuutukset voivat olla ehdoiltaan hyvin erilaisia. Niiden sisältöön saattaa vaikuttaa lainsäädännön tietyt määräykset tai niiden sisältö on voinut määräytyä vakuutusyhtiön laatimien sopimusehtojen perusteella.

Riidat tapaturmien seuraamuksista ja /tai vakuutusehtojen kattavuudesta ja sisällöstä ovat usein haastavia. Riitojen asianmukainen hoitaminen edellyttää yleensä eri asiantuntijoiden käyttöä jutun faktoista tai johtopäätöksistä. Sen vuoksi myös tapaturmien ja vakuutusriitoihin erikoistuneen juristin käyttö on asiassa yleensä erittäin hyödyllistä.