Paikallinen sopiminen ja työaikapankki

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan lyhyesti sanottuna työpaikkakohtaista neuvottelu- ja sopimusmenettelyä, jossa asianosaiset sopivat valtakunnallisen työehtosopimuksen sallimissa rajoissa työpaikkakohtaisen sopimuksen , jolla on työehtosopimuksen oikeusvaikutus. Näiden paikallista sopimusta koskevien neuvottelujen opastamiseen ja paikallisen sopimuksen aikaan saamiseen yhtiön johto tarvitsee yleensä alan asiantuntijaa, jolla on myös riittävä kokemus tuotannollisten resurssien kustannustehokkaasta hyödyntämisestä. Tämänkaltaisen asiantuntijapalvelun pystymme tarjoamaan sekä juridisen osaamisen että tuotantoprosessiin liittyvän kokemuksen vuoksi.

Yhtiön työvoiman tehokkuuden näkökulmasta keskeisessä asemassa ovat työaikalain ja työehtosopimuksen säännöt. Tekemällä työaikaa joustavaksi vältytään usein ns hukkatuntien olemassaolosta sekä ruuhkahuippujen ylityötuntien liiallisista kustannuksista. Työaikapankkijärjestelmä on usein mahdollista rakentaa vaikka työehtosopimus ei sallisikaan paikallista työehtosopimusta. Työikapankkijärjestelmän hyödyt näkyvät selvinä työvoimakustannussäästöinä, jolloin yhtiön kilpailukyky markkinoilla paranee. Työaikapankkiin liittyy useita verotuksellisia ja työvoimapoliittisia pieniä kysymyksiä mutta ennenkaikkea työaikalakiin liittyviä kysymyksiä. Yhtiön johdon kannattaa kysyä opastusta näistä asioista meiltä.