Potilasvahingot

Potilasvahinkoja tapahtuu terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä. Potilasvahingosta korvausta voidaan maksaa, jos on todennäköistä, että potilasvahinko on aiheutunut tutkimuksen tai hoidon virheestä tai laiminlyönnistä.

Korvausta potilasvahingosta voi saada esimerkiksi kivun, säryn, pysyvän lääketieteellisen haitan ja kosmeettisen haitan  sekä tulon ja elatuksen menetyksen johdosta.

Olennaista on potilasvahingon ja sen seurauksen todennäköinen oikeudellinen ja lääketieteellinen syy-yhteys. Käytännössä potilasvahinkoriidat ovat usein ensisijaisesti lääketieteellisiä ja vasta toissijaisesti juridisia. Sen vuoksi käytämme potilasvahinkoasioissa tarvittaessa apuna eri lääketieteen alojen asiantuntijoita.

Potilasvahingoista korvausta on haettava pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun potilasvahinkokorvaukseen oikeutettu potilas sai tiedon potilasvahingosta.